Kontakbesonderhede

Straatadres:  Mainstraat
Deneysville
1932
Posadres: Posbus 119
Deneysville
1932
Skriba: Ria Rautenbach
Kantoorure: Maandae & Donderdae
09:00 - 13:00
15:00 - 17:00
Telefoon/faks: 016-371-1405
E-pos: ngkerkdeneysville

Leraar: Ds CHT Schiel
016-371-1409
Bankbesonderhede: ABSA takkode 630137
Rekening: 4052264018